Què podem fer les famílies i escola per educar els nostres infants en la coeducació ? - Antic AFA de l'escola Joan Maragall de Sant Cugat

Què podem fer les famílies i escola per educar els nostres infants en la coeducació ?
Educar equilibrant les carències a què arriba l’alumnat per raons de sexisme. N’hi ha carències en les nenes respecte al lideratge i en els nens en el que respecte a l’ètica de les cures. (Marian Moreno)”. Amb aquesta definició de coeducació, la pedagoga Raquel Cano, de l’entitat Matriusques, va començar la seva intervenció en la xerrada participativa, organitzada per la Comissió de Gènere, que va tenir lloc a l’escola Joan Maragall el passat 2 de maig.El sexisme ens dota de carències. La coeducació per famílies implica donar missatges als infants coherents amb una educació no sexista, autèntica i real. “Els estereotips estan en nosaltres, encara que no vulguem”, assegurava la ponent.

Alguns aspectes a treballar per aconseguir un model coeducador són:
  • Pensament crític i autocrític. Hem de remirar-nos i repensar-nos per construir gènere. Ser conscients per poder començar a canviar i introduir la perspectiva de gènere en les nostres accions.
  • Pedagogia del cos i l’educació afectiva sexual. Com acompanyar en la sexualitat dels nens? Hem d’oferir-los la possibilitat de conèixer el seu propi cos, ja que el que no es nomena no existeix. Hem d’obrir la possibilitat de parlar del seu propi cos, treballar els límits corporals i promoure una bona autoestima.  
  • Binomi sexe-gènere. La coeducació ha de tenir en compte tot el ventall de possibilitats que hi ha en quant a gènere i sexe, orientació sexual, etc.
  • Eco-feminisme i Cures. Hem de treballar per la coresponsabilitat, perquè les tasques siguin igualitàries. Hem de revalorar les cures cap als altres; no poden recaure solament en una part de la població.
  • Educació integrativa, llenguatge, material, espais. Per exemple, fer ús d’un llenguatge no sexista. Tenir una mirada de gènere en els contes, vestits, espais, joguines, etc.

“Què podem fer?” preguntava l’eco-feminista Raquel Cano als participants, assegurant que “no existeixen escoles coeducadores obligatòries, però si professionals sensibilitzats amb la coeducació”.

Algunes de les accions que podem portar a terme impliquen treballar la coeducació en el consell escolar, en els espais de menjador, participant en els dissenys dels patis, pactant el tipus d’extraescolars que s’ofereixen, buscant formació per a famílies en matèria de gènere, sent crítics amb els materials que porten els nens, creant comissions de gènere des de les AFEs; sent integradors, practicant la no-violència en les escoles i no jutjar per raons d’identitat, entre altres coses.

La conferència va finalitzar amb una dinàmica entre els assistents sobre rols i estereotips de gènere amb l’objectiu de desconstruir precisament aquests estereotips. En aquest sentit, la conferenciant va afirmar que els rols de gènere “expressen el comportament que, en una societat concreta, s’espera d’una persona per raó del seu sexe”; mentre que els estereotips de gènere són “construccions culturals i socials que classifiquen els atributs psíquics i físics de les persones, són idees preconcebudes, prejudicis que s’han anat construint i transmetent en les societats amb el pas del temps”.

La xerrada, a la que van assistir també persones de les comissions de gènere d’altres escoles de Sant Cugat, va ser molt participativa per part dels assistents que van preguntar i plantejar els seus dubtes i inquietuds respecte a la coeducació.

You Might Also Like

0 comentaris